Səfir
Hüseynli Ramil Tofiq oğlu – Müvəqqəti işlər vəkili